Information om PTS sökfunktion svenska frekvensplanen

Här kan du hitta information ur den svenska frekvensplanen. Informationen beskriver den nuvarande och planerade svenska frekvensanvändningen.

En sökning i frekvensplanen kan genomföras på två olika sätt. Antingen genom att ange mellan vilka två frekvensband (fr.o.m - t.o.m) sökningen ska ske eller genom att söka på de olika användningsområden som frekvensplanen har.

Efter sökning visas en tabell med följande information: